Organizator

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności powołany na Uniwersytecie Warszawskim.

Współorganizatorami Olimpiady są uczelnie:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

 

Komitet Główny Olimpiady

 Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

 

 Zastępcy Przewodniczącego:

 • dr hab. Daniel Przastek – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • dr Mariusz Włodarczyk 
 • dr Aleksandra Morzycka –  Uniwersytet Warszawski, Rzecznik prasowy/doradca Dowódcy ds. Komunikacji NFIU Poland

 

 Członkowie:

 • dr hab. Tomasz Bojarowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Małgorzata Soja – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr hab. Ilona Urych – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

Kierownik Organizacyjny Olimpiady:

 • dr Mariusz Włodarczyk

 

Sekretarz Organizacyjny Olimpiady:

 • dr Marta Rojewska


Rada Naukowa Olimpiady

 Przewodniczący:

 • gen. dyw. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz – Uniwersytet Warszawski

 

Sekretarz Naukowy Olimpiady:

 • dr hab. Irena Rysińska – Uniwersytet Warszawski

 

Członkowie Rady:

 • dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM – Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Kazachstanie i Kirgistanie
 • gen. dyw. dr Adam Joks – zastępca dowódcy V Korpusu Wojsk Lądowych USA
 • dr hab. Marcin Chełminiak – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie
 • prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Prodziekan ds. rozwoju WNPiSM UW
 • prof. dr hab. Roman Kuźniar – Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WNPiSM UW
 • ks. bp dr Marek Solarczyk – Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • prof. dr hab. Olga Wasiuta – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 • dr hab. Piotr Wawrzyk – Sekretarz stanu ds. prawnych, prawno-traktatowych, Narodów Zjednoczonych oraz konsularnych i parlamentarnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki – Kierownik Katedry Studiów Wschodnich WNPiSM UW
 • prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Kierownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej WNPiSM UW
 • dr hab. Jakub Zajączkowski – Kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM UW
 • dr hab. Piotr Załęski – Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 • dr hab. Bartłomiej Zdaniuk – Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Mołdawii
 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie

 

Biuro Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
pokój 213 (II piętro), ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

 

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Warszawski Szkoła Główna Służby Pożarniczej NATO Force Integration Unit Poland
(Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce)

 

Patronaty honorowe w roku 2020/2021:

Partner w roku 2020/2021:                                                            Patronat w roku 2020/202:

pll-lot-polskie-logo

 

logozus

 

 

[/vc_column]

Podmiot wspierający:

inop_skrot_i_napis_kolor